Tehnologije i performanse

 

ENDODUAL

ENDOCENTER

 
ENDODUAL  i ENDOCENTER su prvi uređaji koji imaju enkoder u kombinaciji sa preciznim mikromotorom. Precizna pozicija detektovana enkoderom omogućava veću preciznost u režimu rotiranja i omogućava veće benefite u recipročnom režimu rada pružajući tačan ugao merenja za:
 
 • procenu ispravne ugaone pozicije
 • dobijanje najboljih performansi za svaki sistem instrumenata
 
Integrisani sistem kalibracije motora proverava mehaničku inerciju kolenjaka za savršeno prilagođavanje mikromotor/instrument.

Mikromotor, kolenjak i instrument rade kao jedan
 
EndoDual_UK_BR-6
 
3 režima automatskog reverznog kretanja:
 
 • stop - zaustavlja bez okretanja unazad
 • standard - kretanje rotacije u obrnutom smeru
 • poseban - kretanje u obrnutom smeru dok se instrument ne oslobodi i automatski se vraća
kretanju unapred
 
 

CRUISE CONTROL SYSTEM

NEWTRON tehnologija - proboj u ultrazvučnim uređajima


Piezo je prvi put razvijen 1972. godine od strane SATELEC-a.
SATELEC Piezo tehnologija je najpoznatija pod imenima Suprasson ili Newtron – SATELEC najnovija generacija uređaja. Nijedna druga kompanija ne proizvodi više multifunkcionalnih ultrazvučnih uređaja od SATELEC-a.
 
NEWTRON generatori su opremljeni patentiranom NEWTRON tehnologijom, poznatom kao Cruise Control System, omogućavajući nežan i ujednačen tretman:
 
 • reguliše frekvenciju i amplitudu vibracije instrumenta 
 • snaga se podešava u realnom vremenu u zavisnosti od otpora na koji nailazi instrument
 • vibracije su delotvornije i udobnije za pacijenta
 • produktivnost je maksimalna sa optimalnim upravljanjem, a tretmani su bezbolni
 
NEWTRON-Tehnologija-1
 
1. Automatsko podešavanje frekvencije u realnom vremenu
 
Newtron kontroliše težinu i dimenziju instrumenta i obezbeđuje funcionisanje optimalnom frekvencijom koja ima veoma širok spektar 28-36kHz (CPS).
Uređaj prepoznaje promene u težini i dimenziji korišćenih instrumenta i povećava CPS obezbeđujući uspostavljanje efikasnosti.
 
2. Puna i stalna kontrola vibracije instrumenta
 
Do pojave Newtron uređaja bila je ograničena potpuna kontrola vibracije instrumenta. Sada, Newtron obezbeđuje konstantnu kontrolu vibracije instrumenta, obezbeđujući uravnotežene performanse dostupnim.
 
3. Trenutno podešavanje snage
 
Električna struja se koristi da nadoknadi otpor sa kojim se instrument susreće kada naiđe na opterećenje. Kada otpor više nije prisutan, električna struja se smanjuje. To se prati i prilagođava 30.000 puta u sekundi obezbeđujući doslednost amplitude instrumenta koja ne odstupa od toga da li instrument nailazi na opterećenje ili ne.
Cruise-Control Newtron tehnologija može kontrolisati amplitudu instrumenta znatno preciznije nego ikada ranije - 4 do 200μm (sa ili bez opterećenja). 
 
 

COLOR CODING SYSTEM

Garantovana bezbednost i efikasnost za podešavanje snage

 
SATELEC je razvio i patentirao prvi dosadašnji sistem identifikacije i selekcije ultrazvučnih instrumenata u skladu sa svojim idealnim opsegom napajanja - Color Coding System (CCS).
 
Od 2004. godine SATELEC instrumenti su kodirani bojom da pokažu svoj preporučeni opseg snage.
 
CCS-1
 
Ista boja kodiranja primenjena je na svim SATELEC uređajima:
 
 • Mala snaga i amplituda - zelena boja 
 • Srednja snaga i amplituda - žuta boja 
 • Velika snage i amplituda - plava boja 
 • Velika snaga i maksimalna amplituda - narandžasta boja
 
Boja za kodiranje je otporna na čišćenja u ultrazvučnim kadicama, sredstvima za dezinfekciju i sterilizaciju, u mnogo većoj meri nego bilo koji drugi sistem na raspolaganju u ovom trenutku.

Prednosti

 • kodiranje bojama identifikuje snagu koja daje najbolju sigurnosnost i performanse (nema lomljenja instrumenata, amplituda i otpor prema idealnom opterećenju)
 • neposredna identifikacija preporučenog raspona snage ultrazvučnog generatora na ekranu i na instrumentu, na raspolaganju je sve vreme tokom upotrebe 
 • pojedinačni ključevi i kompleti za čuvanje instrumenata, štite od rizika unakrsne kontaminacije do korisnika i pomoćnog osoblja
 • kodovi su otporni na dekontaminaciju i sterilizaciju