Perio instrumenti

 

 

 

 

PERIO SONDE

Dijamantirani instrumenti

Dijamantirani mikro-instrumenti (prečnika 350 do 400μm, 30μm veličina dijamant granulacija) deluju
kao parodontalne sonde i koriste se u drugom koraku nakon ultrazvučne obrade svih struktura parodoncijuma.

 

periotip_h1_f_p-d7fc9

H1 instrument - prednji zubi

 

 

 

H2L instrument - premolari i molari periotip_h2l_f_p-634b5

 

 

 

 

H2Rinstrument - premolari i molariperiotip_h2r_f_p-3a163

 

 

 

(klinička aplikacija Siebel WEB TV)

Klinička aplikacija
 
Dijamantirani mikro-instrumenti su dizajnirani za uklanjanje kamenca iz veoma uskih prostora
između korena i račvanja. Mogu se usmeriti vertikalno ili horizontalno prema površini cementuma
do dna džepa. Takođe se preporučuje za obradu svih parodontalnih apscesa i za odontoplastiju
tokom ne-hirurških tretmana. Oni se takođe koriste tokom hirurških tretmana za uklanjanje
granulisanog tkiva.
 
Ekvivalent instrumenata:
  • H1 instrument - zamenjuje 3-7 perio sondu
  • H2L i H2R instrument - zamenjuje 5-11 i 9-10 perio sondu

 

PERIO KITperiokit_1

 

Set se sastoji od 4 instrumenta N.1S, H3, H4L i H4R; 4 dinamometrička ključa i plastične kutije za sterilaciju u autoklavu.

 

No. 1-S instrument - tanakperiokit_1s_f_p-f0324

 

 

 

H3 instrument - za prednje zubeperiokit_h3_f_p-8f900

 

 

 

 

H4L instrument - premolari i molari periokit_h4l_f_p-917a5

 

 

 

H4R instrument - premolari i molari periokit_h4r_f_p-fbdb7

 

 

 

(klinička aplikacija Siebel WEB TV)

Klinička aplikacija
 
Ovi mikro-instrumenti omogućavaju da se izvrši kompletan parodontalni debridement tretman. Svi instrumenti imaju sličan profil univerzalnim kiretama. Distalna površina poslednjeg segmenta svakog instrumenta ima ugao od 90 stepeni u odnosu na dršku.
 
Ekvivalent instrumenata:
  • H3 instrument - zamenjuje ručne kirete 1-2, 3-4 i 5-6
  • H4L i H4R instrument - zamenjuje  ručne kirete 7-8, 9-10, 11-12 i 13-14
 

BDR KIT3---BDR-Kit

 

Set se sastoji od 4 instrumenta TK1-1S, TK1-1L, TK2-1L, TK2-1R, 4 dinamometrička ključa i plastične kutije za sterilaciju u autoklavu.

 

TK1-1S instrument - kratka sondabdr_tk1-1s_f_p-e5a70

 

 

 

 

TK1-1L instrument - dugačka sondabdr_tk1-1l_f_p-8bdd4

 

 

 

TK2-1L instrument - premolari i molaribdr_tk2-1l_f_p-b6fac

 

 

 

TK2-1R instrument - premolari i molaribdr_tk2-1r_f_p-d901d

 

 

 

(klinička aplikacija Siebel WEB TV)

Klinička aplikacija
 
BDR mikro-instrumenti se koriste na malim snagama (zeleni kod) sa veoma niskim pritiskom da bi
se sačuvala taktilna osetljivost. Biofilm je mehanički prekinut mikro-kavitacijom.
Četiri BDR mini instrumenta, u obliku parodontalnih sondi, idealni su za održavanje od parodontopatije.

 

PERIO PRECISION KIT2---Perio-Precision-Kit
 
 
Set se sastoji od 3 instrumenta TK1-1S, P2L, P2R, (jedan sonda instrument i dva dvostruko zakrivljena mikro-instrumenta), 3 dinamometrička ključa i plastične kutije za sterilaciju u autoklavu.

 

TK1-1S instrument - kratka sonda

 

 

 

P2L instrument - premolari i molariperioprecision_p2l_f_p-45307

 

 

 

P2Rperioprecision_p2r_f_p-afa5d instrument - premolari i molari

 

 

 

 
Klinička aplikacija

Za čišćenje dna džepa, uvek primenjivati radni kraj instrumenta bez prevelikog pritiska.
TK1-1S instrument se koristi na isti način kao Periodontalna sonda, bez prevelikog pritiska, odžavajući blizak kontakt sa radikularnom površinom.
Sa zadnjim delom P2 instrumenta napraviti lagana bočna pomeranja, da bi se izbeglo da kraj instrumenta dodiruje okolna tkiva (cementum, gingivu).
 
 
PERIOSOFT Mikro Instrumenti4A---Periosoft-Kit
 
 
Periosoft instrumenti su dizajnirani za održavanje implanata i
protetskih radova. Set sadrži 3 instrumenta PH1, PH2L i PH2R.

 

PH1 instrument - prednji zubiperiosoft_ph1_f_p-476c4

 

 

 

(klinička aplikacija Siebel WEB TV)

PH2L instrument - premolari i molariperiosoft_ph2l_f_p-20639

 

 

 

PH2R instrument - premolari i molariperiosoft_ph2r_f_p-721a3

 

 

 

 
Klinička aplikacija
 
Cilj održavanja implanata i protetskih radova je uklanjanje biofilma i slabo vezanih naslaga bez
zagrebanih površina. Površine ostaju neoštećene, sprečavajući zadržavanje naslaga bakterija i
smanjujući rizik od peri-implantitisa.
 
Periosoft plastični mini-instrumenti se koriste za poliranje metala (zlato, titanijum).
Takođe se preporučuju za poliranje keramike i kompozitnih vinira bez oštećenja materijala.
 
 
 
 
 
DOWNLOAD

----------------------------------------------------------   

   Ultrazvučni instrumenti brošura

   Ultrazvučni instrumenti katalog